alto ponte management en advies

Wat is Alto Ponte?

Alto Ponte is een management en adviesbedrijf. Alto Ponte ondersteunt bedrijven zowel in de profit markt als non-profit sector.

Op welk gebied?

Alto Ponte BV heeft zich gespecialiseerd in business & market development, zowel internationaal als nationaal. Hierbij wordt tevens antwoord gegeven op vraagstukken op het gebied van identiteit, positionering, strategie, organisatieverandering en ontwikkeling van medewerkers.

Hoe?

Alto Ponte doet dit door te verbinden en te overbruggen.

  • Het logo Alto Ponte staat voor een brug slaan naar nieuwe markten. Het vormgeven van visies en het overdragen en realiseren van deze visies voor onze cliënten. Het vertalen van deze visies naar medewerkers en het overbruggen van weerstanden tegen verandering.
  • Maar ook voor het realiseren van betere verbindingen in de keten, zowel extern als intern.
  • Kern is dat de verbinding tussen en in organisaties vooral een verbinding is van mensen. Daarom is onze aanpak uiteraard zakelijk maar vooral ook mensgericht.
  • Te vaak wordt de relatieve veiligheid van concepten gezocht, waardoor de echte problemen niet opgelost worden. In plaats hiervan richten wij ons op de werkelijkheid en niet op haar abstractie. Met andere woorden we onderzoeken waar waarde ontstaat door samenwerking tussen mensen en waar niet.
  • Een sterke verbinding wordt zakelijk vooral gerealiseerd als wederzijds deze waarde duidelijk is.

Belangrijk onderdeel van ons werk is ook deze waarde transparant te maken.

Ons motto is waarde creëren door organisaties beter met markten in verbinding te brengen.

Ons aanpak hierbij is klant- en mensgericht, soms confronterend en zakelijk, maar altijd oprecht en met respect. In onze filosofie gaat het hierbij uiteraard over het betreden van nieuwe markten en verbeteren van financiële resultaten maar ook juist over de zelfontwikkeling van mensen.